Stockholm växer så det knakar

Har ni sett att vi fått en ny stadsarkitekt i Stockholm? Från och med första oktober så är det Torleif Falk som besultar hur staden utvecklas. Det råder stor bodatsbrist i Stockholm även om det byggts mycket de senaste åren. Innan en byggherre sätter igång med arbetet så är det dock mycket pappersarbete som ska göras.

Det går inte att bygga vart som helst i staden utan det är många faktorer som avgör vart de får bygga. Huset ska såklart stämma in i stadsbilden och sedan får det inte påverka miljön allt för mycket. Det är detta som Torleif Falk kommer att basa över. Som stadsarkitekt så är det såklart inte bara bostäderna som behöver planeras utan även skolor, parker och infrastruktur.
stadsarkitekt

Stockholm behöver många bostäder men få vill att det byggs vid just dem. Jag vill inte ha några nya bostäder vid mig exempelvis eftersom det enda ställe de kan bygga på skulle förstöra utsikten över Mälaren.

Samtidigt så måste ju nya bostäder byggas för att staden ska kunna utvecklas. Investerare flyr staden eftersom det är svårt för deras anställda att få jobb. Det byggs såklart bostäder på flera håll och i vissa fall har helt nya bostadområden ploppat upp. Hos denna fastighetsmäklare Stockholm finns exempelvis flera nya bostäder. De har givetvis även “gamla” lägenheter om ni är på jakt efter det. Som sagt kan det inte vara ett enkelt arbete att göra alla nöjda när det gäller bostadsmarknaden i Stockholm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *