Reseförsäkrigar

Jag vill bara poängtera hur viktigt det är med en försäkring då ni är ute och reser. Det behöver inte vara en särskild reseförsäkring utan i många fall räcker det med en bra hemförsäkring. Jag har moderna försäkringar och i min ingår allt! Olyckan kan vara framme då ni minst anar det så ta det […]